top of page

לאחרונה התמזל מזלי להתארח בכמה בתי-ספר ופורמים שונים וגיליתי עד כמה המפגש עם הילדים או המורים מפרה ומעשיר. 

 

אשמח להתארח גם בבית ספרכם כמשוררת, או להעביר דיון מונחה בנושאים של חשיבה יצירתית, כתיבה, מקרא, מדע ופילוסופיה.

bottom of page