top of page

קליפז

צולם בשדות בנימינה היפים
על ידי מיקי  you're so fine 
בוים ע"י זיק לב ענק
ונרקד במשך שלוש שעות ע"י רקדנים תמימי רגליים משנסי מותניים מעדיפי בירה
על מים.

*שירי עצמאותי*

 
מומלץ לראות בעצימת עיניים.
תודה למיקי כל-יכול-גם-בחול, לזיק, ולטבע.

וכפי מאמר האומרת, יש תבן בבר, לא הכל נכון.

*לפעמים נדמה* 
bottom of page