קליפז

צולם בשדות בנימינה היפים
על ידי מיקי  you're so fine 
בוים ע"י זיק לב ענק
ונרקד במשך שלוש שעות ע"י רקדנים תמימי רגליים משנסי מותניים מעדיפי בירה
על מים.

*שירי עצמאותי*

 
מומלץ לראות בעצימת עיניים.
תודה למיקי כל-יכול-גם-בחול, לזיק, ולטבע.

וכפי מאמר האומרת, יש תבן בבר, לא הכל נכון.

*לפעמים נדמה*